แจกฟรี! สมาชิก VIP-LCL-TH-E004 ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) วิชา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายหลักทุกตำแหน่งต้องสอบ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^