Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ระบบค้นหารหัสไปรษณีย์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ด้วยชื่อเต็มตำบลหรือชื่อแขวง

ระบบค้นหารหัสไปรษณีย์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ด้วยชื่อเต็มตำบลหรือชื่อแขวง ตัวอย่าง รหัสไปรษรีย์ของตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด หน้าค้นหารหัสไปรษณีย์ ในช่องค้นหา ให้พิมชื่อเต็มของตำบล สระบัว ลงในช่องค้นหา แล้วกดหรือคลิกปุ่มค้นหา ระบบก็จะแสดงผลการค้นหาเป็นรายการแบบตาราง


 

 
^