แจ้งสมัครสมาชิกเว็บไซต์คนท้องถิ่น


 ผู้ใช้งานเว็บไซต์คนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1. ผู้ใช้งานทั่วไป(ไม่ต้องเข้าระบบ)

  • สามารถดูเนื้อหาบนเว็นไซต์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ได้ 

  • ไม่สามารถทำแบบทดสอบความรู้ชุดต่างๆ ได้

  • อืน ๆ

2. สมาชิกสามัญ ฟรี! (สมัครและเข้าระบบ)

  • สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ได้ 

  • สามารถทำแบบทดสอบได้ทุกชุด 

  • แต่ไม่สามารถดูคำตอบ คำเฉลยของแบบทดสอบชุดต่างๆ ได้

3. สมาชิก VIP ( VIP รายปี ค่าสมาชิก 365 บาท/ปี และ VIP ถาวร ค่าสมาชิก 990 บาท/ตลอดการใช้งาน

  • สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ได้

  • สามารถทำแบบทดสอบ แนวข้อสอบต่างๆ ที่เคยออกสอบและแนวข้อสอบอืนๆ ทั้งหมด พร้อมดูคำตอบ เฉลย พร้อมคำอธิบายที่สำคัญของข้อสอบ

  • แนวข้อสอบที่อยู่บนเว็บไซต์คนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 5,000 ข้อ 

  • ได้รับข้อมูลการอัปเดตเกี่ยวกับแนวข้อสอบ และได้รับสิทธิอื่นๆ จากเว็บไซต์ของเรา

คุณสมบัติของผู้จะเป็นสมาชิก VIP

-ต้องเป็นสมาชิกสามัญ หากยังไม่สมัคร กดสมัครตอนนี้ ล้วกลับมากรอกข้อมูลแจ้งสมัครเป็น VIP ตามแบบฟอร์มด้านล่าง 

-คุณพร้อมจะเป็นสมาชิก VIP หรือยัง? 

[ฟอร์มแจ้งสมาชิกVIP]

 
^